Betingelser A

Her kan du lese Oliver Travels betingelser for denne turen.

Avbestillingsvilkår A

Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  • Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes kun et gebyr på kr 500,-
  • Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum
  • Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.
  • Konsertbilletter og lignende refunderes normalt ikke ved avbestilling.

Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. Oliver Travel kan da fakturere dette i ettertid.

Generelle vilkår

Oliver Travels vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

Oliver Travel forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l.

Oliver Travel kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca. 5 uker før avreise.

På reiser i andre land kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle fest- og høytidsdager.

Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

For gjeldende reiseråd for ditt aktuelle reisemål vises det til Regjeringens side for reiseråd.

Påmelding og betaling

Påmelding skjer via vår nettside eller ved å kontakte Oliver Travels kontor.

Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra Oliver Travel.

Forbehold om prisendringer

Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

HELFO – helsekort

Vi minner om viktigheten av å medbringe Helfo helsekort som gir deg rett til behandling på like linje med landets innbyggere innenfor EU. Vi gjør oppmerksom på at kvaliteten på dette tilbudet varier.

Avbestillings- og reiseforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

Avbestillingsforsikring kan bestilles hos din forsikringsagent. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr. 500,-.

Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

Pass

Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må passet være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

Diverse

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding.

Klager

Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til Oliver Travel v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.

Vis mer