Personvern

Personvernerklæringen beskriver hvordan Oliver Travel AS samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger.

Personopplysninger

Oliver Travel oppbevarer personopplysninger som brukes i forbindelse med påmelding til reiser og til utsendelse av nyhetsbrev. En hver kan når som helst be om at opplysninger om seg selv endres eller slettes ved å sende e-post til gretha.thuen@olivertravel.no

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å sørge for fakturering av transportoppdrag/turer kunden har bestilt samt å sende ut informasjon om turtilbud og holde oversikt over bestillinger til turer/bestilte turoppdrag.

Personopplysninger som kan registreres er navn, adresse, e-postadresse, kundenummer, telefon, mobil, fødselsdato, kjønn og passinformasjon.

Informasjonen lagres hos Bamble IT Senter AS som regulerer rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen med Bamle IT senter skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

I enkelte tilfeller deler vi personinformasjon med tredjepart. Det gjelder i forbindelse med reiser når samarbeidspartnere som turoperatører, hoteller, departementer eller institusjoner i reisemålet er nødt til å ha denne informasjonen.

Den registrertes rettigheter

Personer som står registrert i Oliver Travels database har til en hver tid rett til å få vite hvilken informasjon vi har om dem. Den registrerte har rett til å be om, og få svar innen 14 dager, på hvilken informasjon dette er, samt rett til å kreve at Oliver Travel endrer eller sletter denne informasjonen. For å utøve disse rettighetene, ta kontakt med gretha.thuen@olivertravel.no eller på tlf 91 00 73 53.