Røros by i vinterskrud

Om Oliver Travel

Kunnskapsturisme

Oliver Travel er et forsøk på å tilnærme seg «neste generasjons turisme». Vi mener næringen har mye å hente i kunnskapsturisme som både må være fleksibel og inkluderende.

Oliver Travel bygger på de ressursene eierne har; etablerte systemer, materiell, kompetanse og nettverk. Moderne teknologi gjør at vi er online uavhengig av fysiske kontorlandskap og åpningstider.

Vi tar gjerne oppdrag fra små grupper og bestreber oss på å finne løsninger dersom en eller flere har behov for særlig tilpassing som ved eksempelvis fysiske handikap.

Olivers Venner

Oliver Travel har også vennegruppen Olivers Venner, der medlemmene får tilbud om ulike mindre arrangement.

Vår kompetanse

Vi er stolte av at Oliver Travel AS gjennom Innovasjon Norge har blitt utvalgt til delta i deres FRAM program.

Oliver har i tillegg tilknytning til Heartland Scandinavia med fokus på Fjellregionen Falun–Røros.

Daglig leder, Gretha Thuen, deltar også i en studie i regi av Høgskolen i Hedmark og Högskolan i Dalerna. Studiet er ment å øke kompetansen innenfor natur og kulturturisme, og lærer en «å lese» naturen og de sporene som generasjoner av menneskene har satt gjennom sitt daglige virke.

Les intervju i D2 med daglig leder.
Les intervju i forbindelse med flytthit-kampanjen.