HELFO europeisk helsetrygdkort

På reise i EØS-land – husk helsetrygdkort og privat reiseforsikring

Hvem har rett til å få Europeisk helsetrygdkort?

Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort.

Selv om Storbritannia forbereder seg på å forlate EU, vil Europeisk helsetrygdkort utstedt fra Norge, Island og Liechtenstein foreløpig kunne benyttes i Storbritannia. Briter som besøker Norge, vil også kunne benytte sine europeiske helsetrygdkort her.

Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn. Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort.

Statsløse og personer med flyktningstatus kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort.

Dersom du er medlem i den norske folketrygden, men ikke har rett til Europeisk helsetrygdkort, kan du likevel ha rett til dekning av helsetjenester under midlertidige opphold i andre EØS-land. Dette kan gjelde deg som er student og har lån i Statens lånekasse, og deg som er utsendt arbeidstaker.

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet. Ring Veiledning helsenorge.no på telefonnummer +47 23 32 70 00. Telefaks fra utlandet: +47 33 51 22 89

Helsetrygdekortet er på størrelse med et bankkort og du kan bestille på NAV og dekker også familie­medlemmer.

Helsetrygdkortet utstedes for øvrig i mange tilfeller i papirversjon i stedet for plastkort.

Hva gir kortet rett til?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.

Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.

Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.

Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Ute i siste liten – fortvil ikke!

Det tar om lag ti dager fra du bestiller til du mottar helsetrygdekortet i posten. Dersom sykdom likevel skulle ramme deg og du ikke har skaffet deg et helsetrygdekort kan du få utstedt en hasteblankett som gir deg de samme rettighetene.

Hasteblanketten får du ved å henvende deg til HELFOs servicekontor som da sender denne til den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på. Det finnes også muligheter for å få refundert sykehus- eller legeregninger i etterkant.

Tegn egen reiseforsikring!

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.